Recipe: Garlic potato

Home Cooking Recipe: Garlic potato

Ingredients:

Steps:

 1. Home Cooking Recipe: ......

  ......

 2. Home Cooking Recipe: ,......

  ,......

 3. Home Cooking Recipe: ,......

  ,......

 4. Home Cooking Recipe: ,......

  ,......

 5. Home Cooking Recipe: ,......

  ,......

 6. Home Cooking Recipe: ,......

  ,......

 7. Home Cooking Recipe: ,......

  ,......


Look around:

ming taizi pork pizza noodles tofu watermelon huanren jujube pandan fish red dates soup prawn dog lightning puff shandong shenyang chaoshan tofu cakes pumpkin baby bread ribs qingtuan duck breasts tofu cake aca bread machine aca whole wheat porridge